ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XV, брой 7, 2023

Интелигентна система за мониторинг ImpulseCheck от ВиВ-Изоматик

Интелигентна система за мониторинг ImpulseCheck от ВиВ-Изоматик

ImpulseCheck е първата в света интелигентна помощна система за мониторинг на пренапрежение по линиите за силово захранване, споделя екипът на ВиВ-Изоматик. Модулът позволява да се измерва оставащата продължителност на живот на всяко едно защитно устройство чрез връзка през облак и осигурява достъп до нови цифрови услуги, като например поръчка на резервни вложки за защита от пренапрежение.ImpulseCheck носи няколко основни ползи на потребителите. Превантивната поддръжка включва видим експлоатационен живот на защитните устройства; навременна намеса; планиране на работите по поддръжката, което спестява средства. Автоматизирана, отговаряща на стандартите информация за състоянието. Получаване на автоматизирана сигурна информация за състоянието на защитите от пренапрежение само с натискане на бутон, както през цялото време, така и между специфичните интервали между тестовете. Възможен е избор на актуална допълнителна информация за системата, с обработка и оценка на данните. Интеграцията към облачните услуги предлага множество възможности за по-нататъшни иновативни персонализирани решения. Повече информация е налична онлайн на ВиВ-Изоматик.