ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIV, брой 7, 2022

Siemens Gamesa с предложение за още по-високи мощности

Siemens Gamesa с предложение за още по-високи мощности

Наскоро Siemens Gamesa предложи следващо поколение ветрогенератори за монтаж на сушата, увеличавайки изходната мощност до 6.6MW. Новите турбини SG6.6-155 и SG6.6-170 се предлагат по-висока изходна мощност, като от своя страна ще осигури по-ефективно използване на енергия. Те ще оптимизират производителността при условия на силен, среден и слаб вятър. Двете турбини вече могат да предлагат по-голямо годишно производство на енергия.Това става възможно отчасти чрез използване на модулен, гъвкав дизайн за улесняване на логистиката, строителството, експлоатацията и разходите за поддръжка, както и намаляване на OPEX, което води до по-ниски разходи за енергия за проекти.
Компанията подписа първия си договор за платформата Siemens Gamesa 5.X за проекта 231MW Skaftaasen. Оттогава е продала почти 3GW от платформата на клиенти от Северните страни до Бразилия. Главният изпълнителен директор на бизнеса на Siemens Gamesa Onshore, Ларс Бондо Крогсгаард, коментира, че платформата Siemens Gamesa 5.X е конкурентна технология, доставяща атрактивен LCoE. Подобна технология помага на Siemens Gamesa да разгърне пълния потенциал на вятъра, като увеличи мощността на турбините.