ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIII, брой 2, 2021

GE Grid Solutions със сертификат по стандарта IEC62443-4-1

GE Grid Solutions със сертификат по стандарта IEC62443-4-1

В световен мащаб компаниите са изправени пред предизвикателството да гарантират сигурността на своите индустриални системи за автоматизация, защита и контрол. Те също се сблъскват с изискванията на регулатори като NERC CIP в Северна Америка и Директивата за мрежова и информационна сигурност (NIS) в ЕС. В тази връзка от GE Grid Solutions обявиха, че са вече са сертифицирани по стандарта според IEC 62443-4-1. Това сертифициране гарантира, че цялостния процес на производство е добре дефиниран, внедрен и спазван през целия жизнен цикъл на продукта - от проектирането до спирането му от продажба. Международният и широко признат стандарт IEC62443-4-1 определя и изискванията за сигурност на продукти, използвани в индустриалните системи за автоматизация и контрол. Избирайки продукт, отговарящ на сертификата IEC 62443-4-1, клиентите могат да изградят система с високо ниво на надеждност и сигурност. "Защитен е този продукт, който е проектиран с мисъл за сигурността", споделят от компанията. Чрез сертифициране на производствените си процеси за сигурен жизнен цикъл на продукцията, Grid Solutions се ангажира да предоставя продукти, проектирани и поддържани с оглед на сигурността.