ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIV, брой 7, 2022

Fronius стана част от проекта за задвижване на превозни средства със зелен водород

Fronius стана част от проекта за задвижване на превозни средства със зелен водород

Австрийският експерт по енергийни решения Fronius стана част от двуседмичното изпитание на автобус с водороден двигател.Той беше захранван от Fronius Solhub, използвайки зелен водород, генериран локално от слънчева енергия. Задвижваният с водород автобус беше използван в нормалните условия на обществения транспорт в продължение на две седмици в град Уелс. Автобусът се зареждаше ежедневно с приблизително 13кг зелен водород. Това ставаше на площадката на Fronius в центъра за научноизследователска и развойна дейност на компанията, намираща се в града. Зареждането отнемаше около 15 минути, след което автобусът можеше да пътува най-малко 160км, независимо от условията за използване.
Директорът на бизнес звеното Слънчева енергия във Fronius International- Мартин Хакъл обясни, че Solhub предлага цялостно решение, което позволява генерирането на зелен водород и използването му за зареждане с гориво на превозни средства с горивни клетки. Fronius Solhub генерира зелен водород от слънчева енергия директно на място. Това премахва необходимостта от дълги, опасни за околната среда транспортни и вносни маршрути и в същото време гарантира водород без вредни въглеродни емисии.