ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIV, брой 7, 2022

EVN запозна Топлофикация София с добрите си практики

EVN запозна Топлофикация София с добрите си практики

Модернизацията на EVN Топлофикация, клиентската политика и инвестиционни планове бяха об- съдени по време на посещението на представители на ръководството на Топлофикация София в Пловдив. Посещението имаше за цел да сподели практики на EVN в модернизирането и развитието на топлофикационната услуга.По време на посещението гостите се запознаха с когенерационната централа на EVN, която беше изградена по технология на Сименс през 2011г. Централата е едно от най-модерните и ефективни когенерационни съоръжения на Балканите. Обсъдени бяха и изграждащите се в момента 5 водогрей- ни котли по технология на Бош. Те са гъвкави като управление, което ще позволи ефективното покриване на върховите товари още през тази зима.
С когенерацията и новите котли Пловдив реално получава изцяло нова топлофикация по отношение на производствените мощности, като старите мощностите ще останат като резервни. Така EVN гарантира бъдещето на услугата, която е сред основните фактори за запазване на качеството на въздуха в града. Специално внимание беше отделено на клиентските практики, въведени от EVN и фактът, че над 80% от клиентите на компанията се отчитат ежемесечно, а не веднъж годишно.