ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIV, брой 7, 2022


26.04.2021
През 2020г. Електроразпределение Юг монтира 174 нови платформи за щъркелови гнезда

Повече от десетилетие Електроразпределение Юг (част от EVN) обезопасява с платформи щъркеловите гнезда по стълбове от електроразпределителната мрежа в Югоизточна България. ...

26.04.2021
През 2020г. Електроразпределение Юг монтира 174 нови платформи за щъркелови гнезда

Повече от десетилетие Електроразпределение Юг (част от EVN) обезопасява с платформи щъркеловите гнезда по стълбове от електроразпределителната мрежа в Югоизточна България. ...

26.04.2021
ТЕЦ AES Гълъбово с награда за безопасност

ТЕЦ AES Гълъбово спечели престижна награда за безопасност и здраве при работа заради внедрените в централата през 2020г. добри практики срещу Covid-19. ...

26.04.2021
Ландшафтно устройство на площадка Радиана

На втората работна среща по проекта за рекултивация и ландшафтно устройство на зелените площи на територията на площадка Радиана стана ясно, че няма да има период, в който теренът на Национа ...

01.03.2021
Завършва рехабилитацията на подстанция Варна Изток

В рамките на последните две години ЕРП Север извърши мащабна рехабилитация на подстанция Варна Изток. Тя е от ключово значение за електрозахранването на Варна, като снабдява с електричество ...

01.03.2021
НКЖИ стартира важни енергийни проекти през тази година

В Европейската година на железопътния транспорт от Национална компания "Железопътна инфраструктура" обявиха, че предвиждат започването на важни енергийни проекти. ...

01.03.2021
Secespol прадлагат приложения на сухи охладители

Основното предназначение на сухите охладители е охлаждане на промишлени системи и търговски пространства. Това включва отвеждане на излишната топлина в околната среда и използването им рента ...

01.03.2021
Възможности за алтернативен тип ядрено гориво в АЕЦ Козлодуй

В изпълнение на програмата на АЕЦ "Козлодуй" за диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво, в началото на февруари, Атомната централа сключи договор с Уестингхаус Електрик Швеция за ...

01.03.2021
България се присъедини към Агенцията за ядрена енергия

От началото на тази година България стана 34-ата пълноправна страна-членка на Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). ...


Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

реклама