ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIV, брой 7, 2022

Ново приложение на термодинамичните панели HEETEX от Тинотех

Ново приложение на термодинамичните панели HEETEX от Тинотех

В началото на отоплителният сезон беше монтирана система за отопление и БГВ на базата на термодинамични слънчеви панели HEETEX. Тя се състои от конвенционален климатик 18000BTU като термопомпа, с допълнително монирани пластинчат топлообменник и два леки анодизирани алуминиеви слънчеви панела с директно изпарение. Това позволи не само по-удобното, но и значително по-ефективно използване на стандартният климатик.
Системата е направена така, че независимо от режима (отопление, охлаждане) горещите пари загряват първо вътрешната водна инсталация, а остатъкът на неусвоената топлина се поема от стандартното вътрешно тяло с редуцирани обороти на вентилатора. Така се ползва управлението на климатика и вътрешното му тяло в практически безшумен режим. В този вид системата осигурява отопление на 50m2 апартамент като се загрява и бойлер за БГВ с обем 200л. Консумацията не превишава 1,8kW. Такова решение позволява да се изгради на база ниско бюджетен климатик система с директно усвояване на слънчева енергия от допълнителните термодинамични панели, както използване на топлината от водно подово отопление, конвектори или нискотемпературни радиатори.