ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIV, брой 7, 2022

ТЕЦ Марица изток 2 поднови сертификата си за качество

ТЕЦ Марица изток 2 поднови сертификата си за качество

Енергийната централа ТЕЦ Марица Изток 2 отново поднови сертификата на своята система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015. Подновяването е за срок до 2024 година и има област на приложение "Производство и продажба на електрическа енергия, предоставяне допълнителни услуги, балансираща енергия и регулиране на напрежението". След приключване на одита централата навлиза в шести цикъл на сертификация, която първоначално започна през месец септември 2006 година. Одитът за подновяване на сертификацията премина по приетия от сертифициращия орган план и приключи без констатирани несъответствия или забележки.На проведения заключителен разговор одиторският екип в лицето на инж. Маргарита Христова и инж. Петя Петрова оцениха системата за управление на качеството в енергийното дружеството като отлично работеща. Постиженията и високите резултати на системата са признание за усилията и компетентността на ръководството и персонала на дружеството в търсенето и налагането на съвременни решения, механизми и инструменти за удовлетворяване изискванията на законодателството, пазара, клиентите и другите заинтересовани страни.