ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIV, брой 7, 2022

Сертификация на системата на Wieland Electric за захранващи шини

При международните проекти планирането и одобряването на електрическите системи често е предизвикателство, но може да бъде опростено значително, ако използваните компоненти имат съответните одобрения. Благодарение на сертифицирането на системата за захранващи шини podis 5G6 съгласно UL2875, Wieland Electric вече разполага с напълно и последователно документирана инсталационна система, която улеснява одобряването на електрически инсталации на място. Проверяващият има достъп до цялата документация за одобрение онлайн, което намалява усилията за проверка и времето, необходимо за одобрение.Специфичните за проекта изчисления могат лесно да бъдат извършени в плана за симулационен софтуер и да бъдат прикрепени към документите като електрически схеми и изчислителни таблици. Така продължителността на проекта може да бъде по-добре планирана и рисковете за бюджета на проекта са намалени. Сертифицирането позволява и полагането на плоския кабел без да са необходими скъпи устройства за защита на кабела като тръби или обвивки, спестявайки материали и пространство и позволявайки по-бърз монтаж.
Със системата podis, Wieland Electric предлага интелигентно инсталационно решение, което осигурява предимствата на координираното взаимодействие на свързващите модули с проникващи контакти и свързания плосък кабел. Тъй като изходите могат да се настройват по всяко време и във всяко положение, електрическата инсталация може да бъде адаптирана към променящите се изисквания лесно, гъвкаво и бързо. Системата podis намира приложение в интралогистика и конвейерна технология, машинно инженерство, производствени линии в различни видове индустрии.