ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIV, брой 7, 2022

Разпределителни клемни блокове PTFIX от ВиВ-Изоматик

Разпределителни клемни блокове PTFIX от ВиВ-Изоматик

Основните предимства на PTFIX са възможността за непосредствено комбиниране на различни сечения, интегриране, изключителното разнообразие от възможности за монтаж. PTFIX могат да бъдат безкрайно разширяеми с маркировки и тестови букси. Те са с най-малките размери на пазара - особено PTFIX 1,5. Предлагат се в 11 цвята. Всички цветове са на една и съща цена. С PTFIX клемите се постига повече сигурност при опроводяване, по-лесно различаване. Те са с Push-in пружинна технология за връзка. Допълнителна информация относно разпределителните клемни блокове PTFIX, може да бъде намерена онлайн на страницата на ВиВ-Изоматик.