ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XV, брой 2, 2023

Мозайка с награда за иновативни решения

През ноември 2019г., при провеждането на Световния ГИС (географска информационна система) ден, Технологична лаборатория Мозайка получи отличие в категория Частен бизнес за Прилагане на научен подход и иновативни ГИС решения за създаване на информационни системи от ново поколение. Автоматизацията и интелигентите технологии навлизат във все повече отрасли, включително енергетиката, затова продуктите на Мозайка, свързани с използването на големи количества данни, намират и ще намират все повече приложения.
Мозайка ЕООД, Лаборатория за хуманизиращи технологии, е научно-изследователски център, чиято дейност включва работа с данни, комуникация човек-машина и познание за човека като потребител и индивид. Мозайка се специализира в разработването на информационни инфраструктури, които служат за основа на различни приложения в области като човешки ресурси, бизнес информация, интелигентни градове, наблюдение на земята и др. Една от стратегическите оси на Мозайка е разработването на услуги от тип данни като услуга, основани на сложни семантични информационни инфраструктури.
Една от основните услуги на Мозайка се нарича IndustryInform и се предлага повече от пет години. IndustryInform опростява начина, по който ръководители от различни сектори получават данни за своя отрасъл и ги използват, за да се развиват. Услугата позволява анализ на конкуренцията, преглед на определен икономически сектор, маркетингово проучване, преглед на финансови показатели. Получаването на качествена и изчерпателна информация позволява оптимално взаимодействие при производството и разпространение на продукция, привличане на инвестиции и сътрудничество с партньори.