ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIII, брой 2, 2021

Индустриален 5G рутер за частни мрежи

Индустриален 5G рутер за частни мрежи

Първият индустриален 5G рутер за локални индустриални приложения в частна мрежа е резултат от съвместната дейност на Phoenix Contact, Quectel и Ericsson. С негова помощ елементите на управляващите системи в енергетиката и индустрията, като контролери и други, вече могат да бъдат свързани към частна 5G мрежа. Това дава възможност по този начин те да бъдат организирани според своята употреба, приоритет и поведение. Това е решаващо предимство в сравнение с предишните мобилни решения, базирани на радио сигнали, допускащи намаляване на скоростта на комуникацията в еднаква степен, когато радиочестотният спектър е много натоварен. За създаването на новото устройство трите компании обединяват своите силни страни: Phoenix Contact като доставчик на WLAN, Bluetooth и мобилни радио рутери за индустриални приложения, Quectel като водещ световен доставчик на клетъчни и GNSS модули и Ericsson подкрепящ развитието на продукта като мрежов доставчик и водеща сила в развитието на технологията 5G. Трите компании успяха бързо да разработят решение, което преминава през разнообразни тестове за оперативна съвместимост в лабораторията на Ericsson, за да се гарантира търговския успех на 5G рутера.