ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIII, брой 2, 2021

Филтър ООД успешно реализира проект за новия завод на Биовет Пещера

Филтър ООД успешно реализира проект за новия завод на Биовет Пещера

Филтър ООД успешно реализира проект за новия завод на Биовет Пещера, свързан с необходимостта от охлаждане на технологичния процес. Проектът се състоеше в доставка с логистика, супервизия при монтаж и въвеждане в екплоатация на водоохладителна кула със следните изисквания: Дебит 7000 м3/час, Δ Т - 8° С, Температура на мокрия термометър 20.3° С, Напор на помпите 15 м.

При така поставените условия, специалистите на Филтър ООД съвместно с тези от SPX се спряха на вариант на водоохладителна кула с кръстосан поток тип Marley Class 600 производство на MARLEY, част от групата на SPX. Охладителните кули от клас 600 са пряк наследник на кулата Doubleflow®, която е проектирана и патентована от Марли през 1938 г. През 1957 г. Марли разработва висящия пълнеж, широките и вдлъбнати жалузи и стабилните FRP цилиндри на вентилатора за възстановяване на скоростта, които доразвиха Doubleflow в класическия клас 600, форма и функция, които задават стандарта за водоохладителни кули с кръстосани потоци за последния половин век. Освен че отговаря на техническите изисквания и параметри, доводите да бъде избран точно този тип кула са:
- Изцяло изградена от неръждаеми материели (негорим конструктивен стъклопласт FRP).
- Много лесен достъп на обслужващия персонал до основните елементи (капкоуловители, пълнеж, разпределители за вода, вентилатори, редуктори и т. н.), гарантиращ ниски експлоатационни разходи.
- Дизайнът на Охлаждащите кули от тип 600 се предлага с различен по брой клетки и габарити, различно ниво на запълване, различен тип и размер на вентилатора, различни пътища на въздушните потоци и т. н. Всичко тово позволява многобройни варианти осигуряващи оптимална енергийна икономия.
- Възможност за работа на вентилатора в две посоки, осигуряваща размразяване на кулата в много студени дни.

Основни елементи
Пълнеж:
Mesa Splash Fill - Капко-разпръсващ пълнеж, проектиран да постига максимален термичен топлообмен на водоохладителната кула. Сноповете пълнеж са пригодени за паралелна или перпендикулярна конфигурация на потока. Сноповете на пълнежа Mesa Splash Fill са термо-формовани с дебелина от 15 mil (1,27мм) от забавящ UV старението химично-устойчив поливинилхлорид (PVC). Оценката за разпространение на пламъка е под 25 от ASTM E-84 и се счита за самогасящ се. Материалът е екструдиран и произведен с най-високи характеристики преди формоване.

Водоподаваща система:
Цялата дистрибуционна система е компютърно проектирана, за да се постигне максимален топлообмен и е оптимизирана чрез избор на максимално малка помпа. Тръбната разводка е от стъклопласт, имаща малко съпротивление, спомагащо за избор на малка помпа. Отворената система с гравитачен поток на водата позволява кулата да оперира с различен дебит, без това да променя разпределението на водата към пълнежа. Системата позволява лесен достъп за инспекция, поддръжка и почистване. Спираловидните дюзи използвани в топлия басейн са специално проектирани, за да доставят нужния дебит и са високо температурно и ерозионно устойчиви.

Капкоуловители:
Капкоуловителите са под формата на клетки - Marley XCE plus. Те са термоформовани от поливинил хлорид във конфигурация, променяща потока на въздуха минимум 3 пъти. Капкоуловителят е разположен странично на пълнежа при водоохладителни кули с кръстосан поток.

Вентилатори:
Аксиалният вентилатор Cofimco C40F/G2.0 прекарва въздуха през пълнежа в напречен поток с водата, чрез специален дизайн за постигане на максимална производителност. Изработени са от стъклопласт, като се използва епоксидна смола и са специално проектирани за работа във водоохладителни кули. Вентилаторът е статично балансиран да сведе вибрациите до минимум. Водещият ръб на витлата е с ерозионно устойчиво покритие.

Двигател:
Моторите са специално конструирани за работа с водоохладителни кули и са монтирани на рамата на механичното оборудване, за да са в една линия с вала и редуктора.

Цилиндър на вентилатора:
Цилиндърът на вентилатора е изграден от панели от стъклопласт, които се сглобяват на място. Той се използва за възстановяване на скоростта на въздуха след пълнежа и капкоуловителя, използвайки форма в стил тръба на Вентури за висока ефективност.

След повече от 50 години лидерство на индустриалния пазар, F 600 продължава да бъде избраната кула от потребители, които знаят стойността на топлинната производителност, характеристики, експлоатационна надеждност, структурна цялост, и множество други придобивки, които са станали синоним на качество, осигуряващи експлоатационна сигурност на технологичния процес.ФИЛТЪР

София 1528, бул. Искърско шосе 7, Търговски Център Европа, сграда 6, етаж 1
тел.:02/ 9745086
факс:02/ 9745087