ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Какво означава да бъдеш представител на WANO на площадката на АЕЦ „Козлодуй“

Разговор с г-н Валентин Пакидански, Представител на WANO в АЕЦ „Козлодуй“

Какво означава да бъдеш представител на WANO на площадката на АЕЦ „Козлодуй“

Визитка: Валентин Пакидански е завършил Московския енергетически институт със специалност „Атомни централи и установки“ и през 1991 година започва работа в АЕЦ „Козлодуй“. Работил е в оперативно звено, преминавайки през всички длъжности до главен дежурен на атомна централа. От 2012 година е представител на Световната асоциация на ядрените оператори (WANO) на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

Уважаеми г-н Пакидански, колко години навърши WANO като организация?
WANO е създадена на 15 май 1989 година, така че вече сме на 30 години. Отбелязахме годишнината тържествено през 2019 година. Организацията е създадена за извличане на уроците от авариите в Три майл айлънд и в Чернобил. Разбира се, след създаването си тя претърпя редица трансформации с цел подобряване на работата, като най-голямата от тях бе след аварията във Фукушима, когато се извърши пълна реформа във WANO и бе назначен допълнителен персонал, за да може помощта, която се получава от организацията, да е по-ефективна. Сега се работи по плана КОМПАС - дългосрочен план за пет години, в момента е обхванат периодът 2018 - 2022 година. Целта на този план е да се реализира мисията на WANО за повишаване на безопасността на ядрените блокове. Включени са четири направления. Първо, поддръжка на съществуващите атомни централи в света и установяване на по-високи стандарти в работата. Второ, повишаване на квалификацията на персонала и ефективността на системите за управление на централите. Трето, формиране на по-ефективно WANO, тоест помощта да бъде по-ефективна за членовете на организацията. Четвърто, поддръжка на новите енергоблокове и на компаниите, които сега навлизат в ядрената индустрия. Тази четвърта точка е важна, защото сега се включват много нови страни и компании, които се присъединяват към „ядреното общество“. На тях им е нужна помощ, за да се учат не от собствените си грешки, а от опита на другите.

Вие имате богат експлоатационен опит в АЕЦ „Козлодуй“. С какво обаче Ви обогати работата за WANO?
Разбира се, това са контактите със специалистите от цял свят, с многобройните ми посещения в други централи, с обучението, което получих във WANO, опитът, който придобих за седем години. Това е огромен опит, който се надявам да бъде полезен и за АЕЦ „Козлодуй“.

Какви са основните задачи, които стоят пред един представител на WANO?
За първи път тази институция „Представителство на WANO“ бе въведена в Московския център през 2012 година. Основната цел на представителя в неговата всекидневна работа е мониторинг и оказване на подкрепа на атомните централи. Важно за организацията е да има представител на всяка площадка. Първо, комуникацията е на много по-високо ниво. Второ, WANO може да реагира много бързо и така се повишава ефективността на подкрепата, която получава една централа от организацията.

Какъв е наборът от „инструменти“, с които разполага WANO?
Освен партньорските проверки, които са добре познати у нас, има и други форми на подкрепа. Това са четири основни технически програми: анализ на производствената дейност, партньорски проверки, обучение и развитие и поддръжка на организацията и членовете на WANO. Има и една нова програма - за комуникации.

Как се осъществява координацията между всички центрове?
Това е доброволна организация, но в нея членуват всички атомни централи по света, както и фирми, които имат бизнес, свързан с ядрената индустрия. WANO е разделена на териториален принцип, центровете досега бяха четири - Атланта, Москва, Париж и Токио, а от 2019 година започна работа и нов, пети център, в Шанхай. Това се наложи поради факта, че в този регион бяха въведени в експлоатация много нови блокове, а така също и много са в процес на изграждане. Ръководството на WANO и координацията между регионалните центрове се извършва от Лондонския офис. Има изключения от териториалния принцип, когато се прилага принципът на технологията.

Централата в Черна вода е към центъра в Атланта, защото използват реактори тип CANDU, а те са канадски. Членове на Московския център на WANO са блокове и централи, изградени по руска технология.

Как WANO привлича към своята дейност младите?
Трябва да подчертая, че WANO има отношение към младите работници в ядрената индустрия. Изпитвам известна радост, че инициативата за създаване на младежко движение на WANO принадлежи на Московския център. Вече има създадено младежко движение във всички центрове, които си комуникират един с друг. Имаме младежко движение и в АЕЦ „Козлодуй“. Целта е всички тези млади специалисти да се запознаят отблизо с опита от други централи, да общуват със свои връстници и да повишават своята квалификация. Няколко пъти в годината изпращаме представители на това движение на различни международни събития, организирани както от Московския център, така и от Лондонския. Имахме младежки представител и на генералната асамблея, която се проведе през 2019 година в Лондон. Така че имаме един много ясен фокус върху развитието на младите специалисти.

Интервюто е реализирано със съдействието на сп. „Първа Атомна“