ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Произвеждаме висококалорични биогорива

Разговор с г-жа Гергана Маринова, Главен управител на Александър Лес ЕООД

Произвеждаме висококалорични биогорива

В началото, бихте ли представили Александър Лес на читателите на списание Енергия?
Александър Лес е създадена през 2007 година в Силистра, като основно извършва дърводобив, производство на дървени колове за лозя от акация и продажба на дърва за огрев на едро и дребно. Фирмата разполага с база с площ от 80000кв. м., от които 6000кв. м производствени и складови помещения, които се намират в с. Полковник Ламбриново, 13км югозападно от Силистра. На територията на областния град фирмата стопанисва два обекта за продажба на дърва за огрев.

Александър Лес непрекъснато се стреми към обновяване на производствените си мощности и наличния автопарк, за да осигури най-добрите продукти и услуги за своите настоящи и потенциални клиенти. През 2014 година Александър Лес закупува товарни автомобили с цел да осигури по-качествено обслужване и по-точна координация при доставките на своите клиенти като същевременно започва да извършва транспортна дейност в страни от Европейския съюз с основни релации Франция, Германия, Италия, Австрия, Чехия, Белгия, Холандия и др.

През 2019 година фирмата инвестира в закупуване на ELICA брикет преса и започва да произвежда и предлага висококалорични екобрикети от акация за котли, печки и камини. Отличават се с бавно и равномерно изгаряне, както и с отделяне на висока температура. Друга важна характеристика на брикетите е, че не съдържат лепила, смоли или вредни добавки.

Какво провокира интересът Ви към производството на висококалорични екобрикети?
Интересът ни към производството на екобрикети е продиктуван от необходимостта за по-добро управление на генерираните отпадъци от продукцията. Провокирани от факта, че цената на отпадъците е относително ниска, ние започнахме да търсим решение за тяхното усвояване и превръщането им в по-високостойностен продукт.

Разкажете повече за оборудването, което използвате? Как то се отразява на качеството на готовата продукция?
Закупихме високо-технологично оборудване от ELICA - брикет преса модел BPM 75. Към момента производителността є е 1200кг на час. Едно от основните предимства за нас като производител е, че машината създава високо работно налягане и температура, при което не се налага добавяне на допълнителни спойващи вещества при процеса на формоване. Също така, ELICA брикет преса ни дава възможност за реализиране на по-голяма печалба, която впоследствие реинвестираме в по-нови машини и оборудване за основното производство. Доволни сме, защото оползотворяваме отпадъка, вместо да го продаваме за по-ниска цена на преработващи компании. Очакванията ни са за в бъдеще да повишим обема и да подобрим качеството на продукцията. След направени сравнения, можем да потвърдим, че нашите брикети са по-калорични и с по-бавно горене от тези на други производители. Планираме след разширението да вкараме брикет пресата в денонощен режим на работа, като обмисляме възможността за закупуването на втора такава.

Останалата част от производствената линия е наше производство. Тя представлява съвкупност от машини и транспортни компоненти - бункери и дробилки за дървесина. Много скоро ни предстои монтаж на автоматична пакетираща линия. След това ще имаме възможност за подготовка на различни разфасовки.

В заключение, как виждате перспективите пред по-широкото използване на екологични и биогорива?
Според нас перспективата за използването на висококалорични биогорива в България е ограничена на този етап, тъй като себестойността на продукцията е прекалено висока за българския пазар. Поради тази причина сме се насочили основно да търсим помощта на нашите партньори в Европа за реализирането на готовата продукция, което ще стане след инсталирането на опаковъчната линия.