ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Проводници за средно напрежениеПроводници за средно напрежение

Електроснабдителната мрежа е взаимосвързана система за пренос и доставка на електроенергия. Чрез изходящи силови въздушни или кабелни линии от електрическата централа или ...

ТермографияТермография

При термографските инспекции се проверява работата на оборудване на базата на излъчваната от различните компоненти топлина (инфрачервено излъчване). С напредването на тез ...

Обмен на информация с EEBUSОбмен на информация с EEBUS

Електрическата мрежа става все по-гъвкава и децентрализирана, а електромобилността се очертава като нов основен потребител на енергия, което налага непрекъснат обмен на и ...