ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Поредната високо-ефективна и безнадзорна парна инсталация Clayton, изградена и поддържана от ИСЕ ЕНЕРДЖИ ООДПоредната високо-ефективна и безнадзорна парна инсталация Clayton, изградена и поддържана от ИСЕ ЕНЕРДЖИ ООД

През последните години все повече нараства търсенето на надеждни, компактни, икономични и най-важното безнадзорни (експлоатация без постоянен надзор на квалифициран опера ...

Филтър ООД изгради и въведе в експлоатация напълно автоматична инсталация за водоподготовкаФилтър ООД изгради и въведе в експлоатация напълно автоматична инсталация за водоподготовка

През последните години Филтър ООД се утвърди като един от надеждните доставчици на оборудване, инженерингови решения и изграждане на инсталации в областта на водоподготов ...

Системи за съхранение на енергия (Energy Storage Systems)Системи за съхранение на енергия (Energy Storage Systems)

Енергийният сектор ускорено продължава преминаването от изкопаеми горива към възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), като тенденцията е делът на ВЕИ в ЕС до 2030 год. да ...

За 10 години ТЕЦ AES Гълъбово доказа ключовата си роля за енергийната сигурност на БългарияЗа 10 години ТЕЦ AES Гълъбово доказа ключовата си роля за енергийната сигурност на България

Новият бранд на AES България разказва историята на пътуването към едно по-устойчиво енергийно бъдеще ...

Филтър ООД успешно реализира проект за новия завод на Биовет ПещераФилтър ООД успешно реализира проект за новия завод на Биовет Пещера

Филтър ООД успешно реализира проект за новия завод на Биовет Пещера, свързан с необходимостта от охлаждане на технологичния процес. Проектът се състоеше в доставка с логи ...

Устойчиво и екологично охлаждане с новата чилър серия Rittal Blue eУстойчиво и екологично охлаждане с новата чилър серия Rittal Blue e

Rittal значително подобри своята технология за охлаждане на машини и шкафове с новите си чилъри Blue e в диапазона на изходния клас от 11 до 25 kW. Използвайки 40% по-мал ...

Глобал-Тест изгради 645 kWp фотоволтаична централаГлобал-Тест изгради 645 kWp фотоволтаична централа

Глобал-Тест реализира проект за покривна фотоволтаична централа с инвеститор Пирин-Текс ЕООД. Това е най-големият проект на компанията в сферата на ВЕИ за 2020 година. ...

DNA ECO ЕкономайзериDNA ECO Економайзери

Много често в енергетиката се говори за екология, загряване на климата, поради прекомерното изхвърляне на отпадна топлина и допълнителни нужди от енергия за обработката н ...

Старт Инженеринг изгради система за сеизмичен мониторинг на яз. КричимСтарт Инженеринг изгради система за сеизмичен мониторинг на яз. Кричим

През тази година екипът на фирма „Старт Инженеринг“ АД, отговарящ за изграждането на Контролно-измервателни системи (КИС), успешно завърши проектиране, доставка, монтаж, ...

DRIVE NDT – софтуерът за управление на данни в контрола без разрушаванеDRIVE NDT – софтуерът за управление на данни в контрола без разрушаване

DRIVE NDT е облачен базиран софтуер за управление, който интегрира всички NDT методи за инспекция и свързаните с тях процеси в една система. С DRIVE NDT може да се органи ...

Решения от Rittal поддържат ефективната работа на онлайн търговцитеРешения от Rittal поддържат ефективната работа на онлайн търговците

За онлайн търговците на дребно е от ключово значение бързото и надеждно изпълнение на поръчката, за да поддържат лоялността си към клиентите. Бързата доставка и наличност ...