ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VIII, брой 2, 2016

Съчетаваме успешно търговската с инженеринговата дейност в енергетиката

Разговор с инж. Станчо Пантов, Управител на Контрагент 35 ЕООД

Съчетаваме успешно търговската с инженеринговата дейност в енергетиката

Уважаеми г-н Пантов, Контрагент 35 е фирма с дългогодишна история. В началото на нашия разговор, бихте ли представили на читателите на списание ЕНЕРГИЯ съвременния облик на компанията?
Контрагент-35 е и винаги е била високоспециализирана търговска компания в областта на енергетиката. Както често казваме, ние покриваме голяма част от спектъра на материалите ниско напрежение, почти всичко за средното напрежение и голяма част от съоръженията високо напрежение. Но ние не виждаме нашето амплоа в изпълнение на принципа „Ела и си купи”.

Познавайки добре проблемите в електропроизводството, преноса и разпределението на електрическата енергия, както и тенденциите в развитието на енергийната апаратура, ние, от създаването на фирмата и досега, се стараем не да следваме техническата мода, а да я предполагаме и изпреварваме.

Нашата компания за първи път в страната е предложила и наложила редица иновативни продукти в енергетиката, като мощностни разединители средно напрежение, комбинирани разединители ниско напрежение, вентилни отводители със силиконов корпус, силиконови подпорни и линейни изолатори, специализирана тестова апаратура за проверка на параметрите на енергийните съоръжения – трансформатори, генератори, големи електродвигатели, апаратура за тестване и настройка на релейни защити и много други. И сега компанията ни е абсолютен лидер в доставката на измервателни трансформатори средно напрежение, разединители за железопътната система, диелектрични защитни средства, преносими заземители и много други.

Трудно е да се изброи всичко, затова нека интересуващите се да разгледат нашият уеб-сайт и ще получат много повече информация.

В продължение на това, на какви продукти и услуги акцентирате през тази година?
Със задоволство бих казал, че нашата фирма намери своето решение за справяне със сложната ситуация на българския пазар чрез разширяване на продуктовата гама, която може да предложи на своите клиенти за покриване на всички потребности в областта на енергетиката, и чрез комплексно изпълнение на обекти.

Нашите клиенти могат да открият при нас пълна гама оборудване за средно и високо напрежение, включително кабелни муфи и глави, произведени в Швейцария от Cellpack AG Electrical Products; професионални висококачествени немски инструменти за електротехници на Wiha Werkzeuge GmbH; специализирана тестова апаратура, произведена в Австрия от OMICRON, измервателни трансформатори, релейни защити на италианската фирма Thytronic и много други.

През годините осъществихме внимателен подбор на фирмите, с които работим, и изградихме стабилно сътрудничество с едни от най-добрите европейски, а спокойно би могло да се каже и световни, производители на оборудване за всички области на енергетиката - от електропреноса, през разпределението и контрола, до крайното електропотребление.

На какви допълнителни консултации и услуги от страна на фирмата могат да разчитат вашите клиенти?
В стремежа си да диверсифицираме риска ние съчетаваме успешно търговската дейност със инженеринговата.

През последните години имаме много активности в областта на проектите, свързани със реновирането на железопътната система на България. Последният ни договор е за изграждане на контактната мрежа на жп участъка Харманли-Свиленград на стойност няколко десетки милиона лева. Той е част от изпълнението на проект „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив – Свиленград, Фаза 4.2 Реконструкция и електрификация на железопътен участък Харманли – Свиленград”.

През периода 08-10.03.2016 бяха последните функционални тестове на участъка, които преминаха успешно и с гордост можем да се похвалим, че за първи път в България в междугарие и в гара премина високоскоростен влак със 180км/ч. Освен това една от най-сложните гари в България - тази в Свиленград, е в обхвата на същия проект и беше изградена с активното участие на нашата фирма.

Едновременно с това заедно с колегите от OMICRON Австрия завършихме работата по два проекта в електрическите централи на AES и ContourGlobal в България за изграждане на системи за постоянен мониторинг на частичните разряди в генераторите. Естествено такива големи проекти изискват от нас перфектна организация и отлично ниво на професионализъм, за да сме адекватни на очакванията на международните компании, които са наши възложители.

За читателите на списание ЕНЕРГИЯ ще бъде интересно да узнаят какво ви предстои в бъдеще?
Основната стратегическа цел, която си поставяме за следващите 5-7 години е да продължим развитието си в областта на енергийната част на железопътното строителство – изграждане и ремонт на контактни мрежи, захранване, управление и сигнализация на гари, гарови съоръжения, опорни секционни постове, сигнално-осигурителни съоръжения и др.

Развитието на транспортната инфраструктура, в това число и железопътната е приоритет на националната икономика, голяма част от това развитие се финансира от европейски програми и считаме, че работата в това направление е перспективна. Затова изготвихме бизнес план за нашето развитие в тази посока, осигурили сме няколко милиона лева за закупуване на специализирани машини, подбор и обучение на допълнителен персонал и вече изпълняваме мероприятията предвидени в този план. Амбицията ни е да спечелим няколко проекта през следващите 1-3 години и като се има пред вид, че стойността на всеки от тези проекти е 10÷30 милиона, да работим основно в тази насока.

Разбира се, няма да изоставим и традиционната си дейност за доставка на енергийно оборудване, като само за миналата година сме спечелили търгове за доставки за над 8.5 милиона лева и това без дребния и среден пазар.