ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина III, брой 6, септември 2011

Еко Пауър 2009 откри поредния си сларен парк

Еко Пауър 2009 откри поредния си сларен парк

Еко Пауър 2009 приключи успешно поредния си проект в областта на ВЕИ – ФЕЦ Церовище, 75 kWp. Фотоволтаичната електроцентрала е изградена в пределите на с. Церовище, област Омуртаг. Базиран на принципа на децентрализирания подход, ФЕЦ Церовище е изграден от 175W монокристални фотоволтаични панели и инвертори на немската фирма SMA, SMC 6000А. Използвайки децентрализиран подход Еко Пауър 2009 повишава сигурността на електроцентралата, предлагайки по този начин комплексно инженерингово решение за диверсифициране на риска на инвеститорите.

Компанията предлага пълен цикъл услуги за фотоволтаични електроцентрали– консултации, инженеринг, доставка на богата гама компоненти от водещи европейски и световни производители. Еко Пауър 2009 въведе свое ноу-хау през 2009 в българския соларен бизнес – обезпечена гаранция за производителността на своите обекти. Опитът, натрупан в проектирането и изграждането на различни по големина електроцентрали, съчетан с високия професионализъм на екипа, позволяват на компанията към момента да работи по няколко проекта едновременно. „Имаме амбицията да насърчим целевото и разумно използване на ВЕИ в България, като разбира се тук не говорим само за мегаватови проекти, а и за внедряването на тези технологии в конкретни населени места, и за използване на ВЕИ технологии в домакинствата.”, заяви г-жа Хаджийска, Управител на Еко Пауър 2009.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини