ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринг

ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринг
е специализирано периодично издание. В него се публикуват технически новости и информация за енергетика, енергийна ефективност, възобновяемите енергийни източници, както и конкретни инженерингови проекти и възможности за реализация.

ЕНЕРГИЯ – Списание за оборудване, технологии и инженеринг
  • се издава 7 пъти в годината в 4000 тираж. Изданието се разпространява чрез безплатен специализиран абонамент до инженери и специалисти в енергийния сектор, взимащи решения и активно участващи в инвестиционния процес и експлоатационна поддръжка.

ЕНЕРГИЯ – Списание за оборудване, технологии и инженеринг
  • е свободно достъпно във вид близък до печатното издание на адрес: http://energia.elmedia.net