ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIII, брой 6, 2021

SKINTOP® поставя в ред управлението на кабели

SKINTOP® поставя в ред управлението на кабели

Решенията на LAPP се използват навсякъде, където е жизненоважно машините и оборудването да бъдат безопасно свързани. Винаги, когато трябва да се включат много кабели и проводници в корпуси с минимално пространство, системата с многокабелни втулки SKINTOP® е най-добрият избор. Това е оптимално решение за безопасно, лесно и бързо прокарване на кабели и проводници в корпусите. По данни на компанията, SKINTOP® покрива 90% от всички потребителски нужди. Допълнителна информация е налична онлайн на страницата на ВиВ Изоматик.