ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 7, 2020

SECESPOL стартира кампания с уебинари свързани в сегмент HVAC

SECESPOL стартира кампания с уебинари свързани в сегмент HVAC

Със стартиране на годината, SECESPOL организира нова кампания, свързана с уебинари и упражнения, фокусирани върху сегмент ОВК. Темите ще разглеждат някои от най-често допусканите грешки при запитвания за топлообменни апарати, тънкости при офериране или проектиране и демонстриране на софтуер за селекция по реални запитвания и обекти.Презентациите ще продължават не повече от 30-40мин, като след всяка от тях ще е възможна дискусия за неопределено време. От компанията предвиждат общо шест теми, които ще бъдат излъчвани в почивни дни, така че всеки, който желае да може да вземе участие. Директните презентации ще се състоят през една седмица, като между тях от компанията ще публикуват видео упражнения не по-дълги от 10-15мин, обвързани пряко с темата от предишната седмица. Темите, които ще се разглеждат са: разделяне на кръгове посредством междинни топлообменници; оразмеряване на топлообменници за басейни; приложения с пара; сухи охладители; оразмеряване със софтуер; подготовка на запитвания.
Стартът на кампанията е на 10.01.2021г. от 17:00ч. Събитието е общодостъпно и ще се проведе на безплатна онлайн платформа. Повече информация ще бъде публикувана на официалната страница на компанията.