ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

Fronius Service Partner превръща инсталаторите в сервизни специалисти

Fronius Service Partner превръща инсталаторите в сервизни специалисти

13.11.2018
Програмата Fronius Service Partner се развива успешно от компанията вече в продължение на почти две десетилетия. Тя позволява на инсталаторите да се възползват от множество специализирани обучения и уеб-семинари. За да станат сертифицирани партньори на Fronius Service, те трябва успешно да завършат поредица от курсове, което да гарантира, че притежават широка гама от ноу-хау за соларните системи и по този начин да предоставят качествени и оптимални съвети на своите клиенти.
Освен достатъчни знания за инсталиране на продуктите на Fronius, сертифицираните партньори имат възможност да извършват и ремонтни дейности на самите продукти, такива като замяна на компоненти и платки. Това е от особено значение за собствениците на соларни инсталации, тъй като така съществено се съкращава времето за ремонт и престой на съоръженията. При възникване на повреда в инвертора, не се налага инсталаторът да демонтира инвертора, той да бъде ремонтиран в сервиза и върнат обратно на мястото за монтаж. Той е добре обучен да локализира повредената платка и на място да я замени с нова. Така клиентът разчита на инсталатора си за пълна техническа поддръжка през целия жизнен цикъл на системата.