ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 5, 2020

Fronius строи изследователски център за водород

Fronius строи изследователски център за водород

В началото на март Fronius започна в изграждането на своя нов център за компетентности, свързани с водорода, разположен в Австрия. Центърът ще бъде мястото, където Fronius ще извършва всички дейности, свързани с производството и употребата на водород. Планирането на проекта е стартирало в средата на 2019г. и се очаква той да бъде завършен в края на 2021г. Водородът е важен елемент за постигането на целта 100% от енергийните нужди на света да бъдат задоволявани от възобновяеми източници. Fronius извършват проучвания в тази област в продължение на две десетилетия и са експерти в областта на производството на водород с помощта на слънчева енергия.От компанията споделиха, че изграждат центъра, тъй като изследователската и развойна база в Талхайм вече не е достатъчна за амбициозните им планове по отношение на водорода. След като бъде завършен, центърът ще събере помещения за производството, учебните зали, проучвания, разработки и работа по проекти на клиенти. Центърът ще помещава и нов Fronius Solhub, който представлява системно решение за генериране и използване на екологичен водород за зареждане на превозни средства и за сезонно съхранение при ниско, средно или високо налягане.