ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 5, 2020

ABB инсталира интегрирано управление за производство на водород

ABB инсталира интегрирано управление за производство на водород

ABB работи по внедряването на разпределена дигитална управляваща платформа ABB Ability Manufacturing Operations Management (MOM) за първата инсталация на Lhyfe за производство на водород. Тя се намира в Буан във френския регион Вандея и се планира да бъде открита през 2021 година, като работи денонощно. Компанията е избрала решение, при което всички елементи от процеса за производство на водород да бъдат напълно автоматизирани, като се използват не отделни продукти, а цялостно интегрирано решение. Предвидената за инсталиране интегрирана система на ABB ще управлява всички елементи на процеса и ще осигурява висока степен на ефективност, безопасност и производителност.Интегрираната разпределена система за контрол (DCS) с обща и централизирана база данни ще намали както времето за разработка, така и сложността на системите за автоматизация. С естествена комуникация между контролерите и библиотека от над 200 функционални блока, тази система ще предложи едновременно гъвкавост и мащабируемост. В координация с Lhyfe и ABB, системният интегратор Bossard, партньор на ABB във Вандея, ще отговаря за проектирането, изграждането, програмирането и въвеждането в експлоатация на цялото решение.