ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 5, 2020

Делта Инструмент предлага стабилизатор НН на A. Eberle

Делта Инструмент предлага стабилизатор НН на A. Eberle

Системата за стабилизиране на ниско напрежение LVRSys на A. Eberle е електротабло за монтаж на открито или закрито, комбинация от контролен и трансформаторен блок. Чрез линейно свързване и разединяване на два трансформатора с определен коефициент на предаване, изходното напрежение може да се регулира само в 9 стъпки. LVRSys е идеалното икономично решение за подобряване на електрозахранването в мрежи с отдалечен достъп, фотоволтаични инсталации, електромобилни зарядни станции, употреба на мощни машини и други. Капацитетът на мрежата се увеличава с до 40%, като отпада необходимостта от разширение и изграждане на нови трафопостове.
Стабилизаторът се използва за еднофазни или трифазни мрежи от 7.5k до 630kVA, както и за индустриални мрежи до 3150kVA. Има независимо регулиране на всяка фаза в обхвати от ±6 до ±20%, ефективност 99.7% чрез пасивно охлаждане, без допълнителни мрежови смущения. Може да се инсталира на закрито или открито, а вграденият байпас, дава възможност за лесно демонтиране. Извличането на данни става през USB, като има опция за комуникация по Modbus TCP. Стабилизаторът съответства на всички съвременни директиви за оборудване в електроразпределителните мрежи.