ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 7, 2020

Нова версия на SPM софтуер Condmaster Ruby 2018

Нова версия на SPM софтуер Condmaster Ruby 2018

SPM представи новата версия на специализираният софтуер Condmaster Ruby 2018 за анализ на вибрационното състояние на въртящи механизми. Той е изцяло обновен и включва много нови полезни функции за диагностика, осигуряващи по-големи възможности за детайлен анализ на състоянието на машините. Оборудван е с модернизиран графичен интерфейс, осигуряващ улеснен достъп до най-често използваните функции чрез нова лента с инструменти. Графичният екран е преминал през обстойна промяна и подобрения, като измерваното оборудване и оценката на състоянието на машините се визуализират чрез цветен код, позволяващ лесна идентификацията на проблемните точки.
Condition View е гъвкава нова функция, комбинираща в едно всички инструменти за анализ на резултатите от измерванията. Различни графични трендове, FFT спектри, 3D цветен спектрален анализ, времеви сигнали и др. могат да се комбинират в един прозорец и избраната комбинация да се запише като протокол в MS Word формат. Condmaster Ruby 2018 управлява новото поколение високопроизводителни SPM онлайн системи Intellinova Parallel EN чрез визуализиране в реално време на състояние на машините и измервателните контролери.