ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 5, 2020

ЕНЕРГО-ПРО повиши надеждността на електрозахранването от извод София

ЕНЕРГО-ПРО повиши надеждността на електрозахранването от извод София

Специалисти на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи монтираха телеуправляем мощностен разединител на електропровод средно напрежение на извод София край Балчик. Инсталираното ново съоръжение има ключово значение за сигурността на електрозахранването на 13 населени места в района и ще подобри надеждността на електроснабдяването на помпена станция Дъбрава, осигуряваща водоподаване на голяма част от град Добрич. Освен това неговата роля да сегментира електропровода на секции и да минимизира оставането на района без ток, има важно приложение при плановите ремонти, които дружеството периодично извършва.
Характерните за Добруджанското крайбрежие силни ветрове и снегонавявания създават риск от възникване на повреди по въздушната електрическа мрежа. За навременното им отстраняване е важно повреденият участък да се локализира максимално бързо. Чрез телеуправляемия мощностен разединител това се постига дистанционно и дава възможност да се намали значително броя на клиентите без ток по време на ремонта. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи обслужва 9 административни области в Североизточната част на България, включваща градовете Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен.