ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 5, 2020

Стартира модернизацията на Блок 4 на ТЕЦ София - Изток

Стартира модернизацията на Блок 4 на ТЕЦ София - Изток

Консорциум, включващ Siemens и Риск Инженеринг, започва модернизация на Блок 4 на ТЕЦ София - Изток, целящ да повиши неговата ефективност. Модернизацията предвижда цялостно обновяване на турбогенераторната част, включващо нова парна турбина (30 MW) и генератор, котел - утилизатор, система за управление, електрическа система и ново поле високо напрежение. Ангажиментите на направление Сервиз на енергийно оборудване в Siemens България включват и проектиране на цялостната конфигурация на системата, тест и пуск в експлоатация. Инсталацията на оборудването и изграждане на необходимите интерфейси ще бъде извършено от Риск Инженеринг.
По предварителен план предстоящата модернизация ще бъде извършена в рамките на 22 месеца. В резултат на нейното изпълнение и внедряването на съвременните технологии на Siemens ще се повиши значително ефективността на топло- и електропроизводството. На практика това ще позволи за производството на същото количество топлоенергия вече да се използва много по-малко количество ресурси. По този начин обновяването на оборудването в Блок 4 на ТЕЦ София - Изток ще повлияе положително и върху екологичния ефект от работата на топлоелектрическата централа.