ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 5, 2020

Нови комбинирани котли за отопление

Нови комбинирани котли за отопление

Пинк плюс маркет представя на вниманието на своите клиенти нов продукт в своята многообразна програма в сферата на екологичната енергетика. Новите изделия, ориентирани към актуалните нужди и изисквания на българския потребител, са котли за отопление с изгаряне на всички видове горива и биомаси - твърдо гориво (дърва и въглища), пелети, нафта, газ и биомаси (балирана слама, костилки от плодове и др.), а също така и комбинирани, с мощности от 20 до 5МW. Комбинираните котли представляват новост за българския пазар и позволяват да се добива топлинна енергия с изгаряне едновременно на твърдо гориво и пелети. За тази иновация и за високото качество на котлите, нашата фирма бе отличена със Златен медал за иновация на Технически Панаир Стройтех Енеко Пловдив 2015.
"Новата ни продуктова гама от котли за отопление, отново е ориентирана към нуждите на нашите клиенти", споделят от компанията. "Тя отново предлага високо качество, иновативни технологии, конкурентни цени и уникалната за европейския пазар шест годишна гаранция за своите изработени съобразно всички екологични норми изделия. За повече информация клиентите биха могли да посетят сайта на фирмата или директно да се свържат с нас".
1