ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 5, 2020

SonoSelect предлага лесно и прецизно измерване на топлина

SonoSelect предлага лесно и прецизно измерване на топлина

SonoSelect на Danfoss е базиран на прецизната ултразвукова технология топломер, осигуряващ ниво на точност и надеждност, необходими за разрешаването на най-сериозните предизвикателства пред измерването на топлинна енергия. SonoSelect задава изцяло нов стандарт в топлоизмерването. С богата си гама иновативни и уникални функции той е лесен за монтаж и въвеждане в експлоатация и осигурява непрекъснати ефективни измервания, дори при особено неблагоприятна температура на околната среда.
Една от ключовите функции на SonoSelect е, че цялата разширена функционалност може да се управлява чрез смартфон с помощта на иновативното приложение SonoApp. Сложните функции се програмират лесно, а рутинните корекции вече са още по-достъпни и лесни за изпълнение. Високото ниво на ползваемост намалява грешките и времето за монтаж. SonoSelect е представител на следващото поколение топломери и може да се използва за всичко от верификация на системната функционалност в реално време до бързо свързване и управление на грешки. Всичко това с изчистени и интуитивни екрани на менюта. Основни функции на SonoApp са пълен контрол за конфигуриране, едностъпкова верификация на системните параметри и други.