ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

ЦЕРБ извърши авариен ремонт в гръцка ВЕЦ

ЦЕРБ извърши авариен ремонт в гръцка ВЕЦ

Централна Енергоремонтна База (ЦЕРБ) изпълни успешно авариен ремонт на трети хидрогенератор 3 в гръцкия ВЕЦ Полифито. В централата, част от гръцката енергийна система, са монтирани и работят 3 хидрогенератора Alstom, всеки с мощност 136MVA и честота на въртене 214,3min-1. Аварийният ремонт включваше подмяна на общо 41 броя стержени. От тях 10 броя бяха подменени с нови, а останалите бяха свалени и ремонтирани на място. Статорните стержени бяха изпитвани поетапно и бе установено, че трябва да бъдат извадени и възстановени, общо 41 (горни и долни) стержена. Тези без възможност за възстановяване, бяха подменени и монтирани обратно с резервни такива. Също така беше извършен Ring Flux тест преди монтиране на намотката за установяване на възможни проблеми по изолационното състояние на статорния пакет. След извършването на монтажа, статорната намотка беше изпитана успешно.
ЦЕРБ е българско предприятие за поддръжка на големи генериращи мощности. Освен в България, фирмата има проекти в МЕТКА Гърция, ЕЛЕМ Македония, националната електрическа компания на Косово - КЕК, най-голямата енергийна компания в Босна и Херцеговина - Elektroprivreda BiH, Енерго-Про Чехия, Сърбия, Албания и Турция.