ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Диспечерският център на ЕНЕРГО-ПРО беше посетен от студенти от Русенския университет

Диспечерският център на ЕНЕРГО-ПРО беше посетен от студенти от Русенския университет

В началото на март четвъртокурсници от специалност Електроенергетика и електрообзавеждане на Русенския университет Ангел Кънчев посетиха диспечерския център на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД в град Русе. Бъдещите млади специалисти се запознаха с условията и реда, при които се осъществява оперативното управление на електроенергийната система на територията на областите Русе и Разград. Студентите, заедно с техния ръководител доц. д-р инж. Константин Коев, имаха възможност да разгледат еднолинейната схема на региона, реализирана върху диспечерския щит, както и документацията, която всяко диспечерско звено води - за извършване на планирани дейности по мрежата, за оперативни превключвания, за промяна схемата на електрозахранване, за регистриране на аварии и други.
Особено впечатление направиха средствата за Автоматизирана система за диспечерско управление (АСДУ) в диспечерската зала и начините за управление и контрол на съоръженията в различни обекти. Регионалният старши диспечер Огнян Кочев запозна групата с възможностите за снемане на данни за мрежата в реално време и за дистанционно управление на съоръженията посредством изградената система за телемеханика.
Посещението на студентите в диспечерския център на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи в Русе е продължение на дългогодишна традиция, която дава възможност на бъдещите електроинженери, още по време на тяхната университетска подготовка, да проследят в реални условия как функционират електроенергийните обекти. Практическата информация, която получават при подобни инициативи, затвърждава теоретичните им познания по електроенергетика и електрообзавеждане и ги ориентира къде могат да се реализират професионално в бъдеще.