ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Предстои въвеждане в експлоатация на инсталация за компресиране на природен газ в плевен и региона

Предстои въвеждане в експлоатация на инсталация за компресиране на природен газ в плевен и региона

Предстои въвеждане в експлоатация на инсталация за компресиране на природен газ в Плевен и региона
Вече повече от година успешно работи газозарядна станция за зареждане на автомобили и тежкотоварни превозни средства с природен газ, разположена в Западна индустриална зона на град Плевен. В началото на 2016 година започна изграждането на втора фаза от проекта - инсталация за зареждане на битови и промишлени клиенти с компресиран природен газ за Северна България. С този II-ри етап се предоставя възможността за зареждане на трейлъри от всички възможни типове и обеми с компресиран природен газ. За работата на газозарядната инсталацията е предвидена сертифицирана колонка от тип ESP 22/X. Максималният разход, които постига системата е Qmax=100kg/min. Това ще спомогне за бързото зареждане на всички желаещи промишлени потребители. Системата е пригодена да работи при максималното позволеното от закона налягане от 200 бара. За оптимизиране работата на компресора към него е заложено вътрешно хранилище с обем от 1000 литра воден обем.
Строително-монтажните работи и техническите проби на газозарядната инсталацията са приключили, като предстои въвеждане на обекта в редовна експлоатация. Проектът е разработен и контролът по изпълнението му е възложен на фирма Растер ООД.