ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Нови възможности на системите за енергиен мениджмънт на GE

Нови възможности на системите за енергиен мениджмънт на GE

От компанията GE съобщиха, че разширяват комуникационните способности на своите измервателни устройства в системите за енергиен и сграден мениджмънт. Фирмата е направила комуникационни подобрения в своя компактен и икономичен измервателен уред за електрически величини Multilin EPM2200. Поддържайки едновременно BACnet MS/TP и Modbus Ethernet комуникации, EPM2200 прави лесно добавянето на измервателни способности към нови или съществуващи електрозахранващи системи, опростявайки интегрирането на измервателните данни в системите за сграден и енергиен мениджмънт.
Притежавайки способност за измерване на повече от четиридесет параметри, свързани с електрическото захранване, компактният Multilin EPM2200 е напълно подходящ за инсталиране в генераторни табла, фидерни табла и превключващи устройства като по този начин осигурява ценни измервания за RTU, PLC и други устройства за мониторинг и контрол. Компактният по размер EPM2200 модул предлага гъвкави монтажни опции за инсталиране в табло и на DIN шина. Той се характеризира с метален корпус, като се предоставя фабрично окабеляване и готово за инсталиране измервателно решение. Това намалява времето за монтаж на системата.