ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

ЦЕРБ завърши проект в ВЕЦ Кастраки

ЦЕРБ завърши проект в ВЕЦ Кастраки

Централна Енергоремонтна База (ЦЕРБ) ремонтира генератор в една от най-големите водноелектрически централи в южната ни съседка - ВЕЦ Кастраки в Гъргия. ЦЕРБ възстанови напълно съоръжението за период от седем месеца и го въведе в експлоатация. В резултат на извършения ремонт мощността на генератора беше увеличена с 10%. Стойността на проекта беше в рамките на 2 милиона лева, съонщиха о ткомпанията. ВЕЦ Кастраки е открита през 1969 година. Производствената й мощност е 320MW, като разполага общо с 4 генератора по 80MW. Произвежда средно по 598GWh електричество годишно. За сравнение една от най-голямата водноелектрическа централа в България - ПАВЕЦ Белмекен е с инсталирана мощност от 375MW и произвежда по 570GWh електричество на година.
Възложител на поръчката е националната електрическа компания на Гърция, Public Power Corporation, която има 99.7% пазарен дял и снабдява с електричество приблизително 7.4 милиона потребители. ЦЕРБ работи с Public Power Corporation от 2007 година. Българската компания е ремонтирала генератор за ВЕЦ Кремаста, която е част от най-големия хидровъзел в Гърция, както и генератори за топло-електрически централи на остров Родос, остров Лесвов и остров Крит.