ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 с отговар на по-високите екологични изисквания на ЕС

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 с отговар на по-високите екологични изисквания на ЕС

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е първата електроцентрала в България, която напълно отговаря на новите по-високи екологични изисквания на ЕС, съобщиха от компанията. Тези изисквания налагат намаляване на емисиите на серен диоксид, азотен оксид и прахови частици в атмосферата, които от първи януари тази година са задължителни за всички горивни производители на електричество в ЕС, включително и България. Още преди тази регулация да влезе в сила, КонтурГлобал Марица Изток 3 въведе новите стандарти в своята работа чрез понижаване на емисиите от азотен оксид под 200мг/Нм3 и увеличаване на ефективността на сероочистващите инсталации от 94% на 96%. Това бе постигнато в резултат на значителна инвестиция и добре планирана програма за модернизация.
КонтурГлобал стартира тази програма още през 2012 година като част от своята отговорна политика спрямо българското общество и глобалната околна среда. За четири години бяха модернизирани горивните системи на всичките четири парни котли, започвайки през 2012 година. с четвърти блок и с извършване на модернизация на по един блок всяка следваща година, за да приключим успешно през 2015 година, преди новите стандарти да станат задължителни.