ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Emerson представи анализатор за събиране на вибрационни данни в опасни среди

Emerson представи анализатор за събиране на вибрационни данни в опасни среди

Преносимият вибрационен анализатор от последно поколение CSI 2140 Machinery Health на компанията Emerson получи ATEX/IECEx, Зона 2 сертификация, позволявайки използването му в опасни производствени среди. Уредът CSI позволява събирането на всички необходими данни за оценка на състоянието на машината да се извърши за възможно най-кратко време, така че потребителят да ограничи времето си за престой в опасната среда до връщането си в безопасната зона.
Стандартите ATEX и IECEx покриват област от технологии от производството на електроенергия до морската енергия и включват детайлни процеси за преглед, тестване и оценка на оборудване, предназначено за използване в потенциално опасни среди. Анализаторът на данни CSI2140 на Emerson, който вече е одобрен от Кaнадската Стандартизационна Асоциация (CSA) за използване в най-опасните индустриални области в САЩ и Канада, предоставя ранна индикация за дефекти в лагерите и скоростните кутии преди те да доведат до спиране на машините. Неговата уникална и патентована от Emerson методология PeakVue за обработка на сигнали намалява сложността на машинния анализ и осигурява опростена, надеждна индикация за състоянието на оборудването.