ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Нова DC Разпределителна кутия представи Phoenix Contact

Нова DC Разпределителна кутия представи Phoenix Contact

Когато става въпрос за електроразпределение в полеви условия за захранване с напрежение 24V, се изисква кабел с по-голямо напречно сечение, за да се предотврати пад на напрежение поради големите разстояния.За тази цел компанията Phoenix Contact е проектирала електроразпределителната кутия М12, която се използва в комбинация със стандартни кабели със сечения до 4х6mm2. Новият разпределител има четири T-кодирани M12 слотове с работен ток до 10А на канал. Всеки от неговите осем канала има щепселен предпазител от плосък тип.
Разпределителите са свързват директно чрез T-кодирани М12 стандартни кабели. Към разпределителя захранването се подава чрез стандартни кабели, както и щепселен куплунг с контактни вложки и отделни кримпвани контакти. Състоянието на входа и изхода на разпределителната кутия може да се наблюдава по всяко време чрез светодиоди. Друга оценка на параметрите на разпределителя може да се извърши чрез M12 диагностичния порт, който е свързан към контролера в контролното табло. Т-кодирани елементи като отлети кабелни системи, съединители за монтаж, Y-разпределители и захранващи разпределители позволяват последователно електроразпределение в полеви условия.