ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Шнайдер Електрик представи Smart табла за енергийно управление

Шнайдер Електрик представи Smart табла за енергийно управление

Шнайдер Електрик представи в България концепцията Smart табла. Представянията се състояха между 15-ти и 18-ти юни последователно в София, Пловдив, Варна и Бургас. Smart таблата са умни електроразпределителни табла, чрез които ще се насърчават устойчивите енергийни спестявания в малки до средни по размер сгради, като обществени и административни сгради, търговски площи, а също така хотели и болници. Основани на принципа измерване-комуникация-оптимизация, Smart таблата са лесно за внедряване решение, което се справя с неотложната нужда от намаляване на енергийните разходи и отговаря на регулациите за зелените сгради.
"Измерване" е първата стъпка, където изчисляването на консумираната енергия при потребителя е автоматизирано. На втория етап - "Комуникация", умните табла използват надеждни, лесни за инсталиране и използване дисплеи, както и Ethernet и Modbus, интерфейси на комуникационната система EnerlinX. Тъй като фасилити мениджърите се нуждаят от достъп до енергийни анализи за изпълнение на третия етап - "Оптизимация", Шнайдер Електрик препоръчва мониторинга и контрола на място и в реално време и онлайн услугите за енергиен мениджмънт като лесни за използване решения.