ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

ЕНЕРГО-ПРО инсталира Smart електромери в Шумен

ЕНЕРГО-ПРО инсталира Smart електромери в Шумен

Екипи на ЕНЕРГО-ПРО извършиха изнасяне и монтаж на електромерни табла на границата на собствеността на свои абонати в град Шумен. Когато електромерното табло не се намира в имота на клиента, отпада ангажимента на собствениците или ползвателите да осигуряват достъп за отчитане на консумираната електроенергия. Паралелно на близо 1000 домакинства бяха монтирани и нови електромери от последно поколение от по-висок клас. Част от тях са от вида СМАРТ, което позволява дистанционна комуникация и отчитане на показанията. От една страна това улеснява работния процес, а от друга позволява на дежурните екипи да скъсят времето за отстраняване на повреди. Извършените дейности са част от ремонтната програма на електроразпределителната компания. С направените инвестиции се цели да бъдат подобрени качеството и надеждността на електроснабдяването в Североизточна България.
Eкипи на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи подмениха и част от въздушната мрежа ниско напрежение на трафопост "Малчика". Старите стълбове, краят на чиито експлоатационен период наближаваше, бяха демонтирани и заменени с нови. Благодарение на реконструкцията беше повишена сигурността и безопасността на електроразпределителните съоръжения в района.