ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

ABB представи нов широколентов безжичен рутер

ABB представи нов широколентов безжичен рутер

По време на конференцията CIRED във френския град Лион ABB демонстрира най-новия си външен широколентов мрежов рутер, предназначен да отговори на комуникационните изисквания на електроразпределителните компании в Европа. Новият Tropos 6420 предлага надеждна и икономически ефективна алтернатива на доставчиците на мрежови услуги, които доставят безжични комуникации с приложение при интелигентните мрежи, като интелигентно отчитане на данни и автоматизация на електроразпределението.
Новият и най-съвременен радио дизайн на рутера, в съчетание с модерна мрежова маршрутизация и възможностите за управление на радиочестотния ресурс на вградената операционна система позволява на Tropos 6420 да бъде разположен на по-ниска плътност, отколкото предишните рутери, с по-ниски разходи за монтаж, като същевременно предлага по-висока наличност от доставчиците на мрежови услуги. Най-често използваните комуникационни технологии за интелигентни мрежови приложения са пренасяне на данни по електропровода, самостоятелни кабелни комуникационни технологии и обществени безжични услуги за данни, предоставени от клетъчните оператори. Tropos 6420 осигурява нови възможности на европейските компании.