ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Гъвкаво и безопасно свързване на измервателни преобразователи от Phoenix Contact

Гъвкаво и безопасно свързване на измервателни преобразователи от Phoenix Contact

Phoenix Contact е оборудвал терминалните блокове UT 6-T/SP за изпитване при прекъсване на веригата и за умишлени превключвания със завиващи се надлъжно дисконектори и джъмпери за късо съединение. Удобна и безопасна експлоатация, благодарение на ясна индикация на състоянията на превключване. Терминалните блокове за изпитване при прекъсване на веригата разполагат с до шест универсални функционални вала за разпределение на потенциал, като по този начин се получава максимална функционалност.
Система предлага модулно разширяване благодарение на еднаквата форма на захранващите и заземителните терминални блокове. Джъмперите за свободно поставяне, разполагащи с 2 до 16 позиции, дават възможност да се изпълняват всички задачи за разпределяне на потенциала в рамките на много кратък период от време. Преобразуващите вериги са с модулен дизайн, благодарение на терминалните блокове за изпитване при прекъсване на веригата. Електромонтажните усилия могат да бъдат значително намалени в областта на измервателните и оперативните вериги, разпределителните уредби, защитите на кабели, машини и устройства благодарение на широката гама от функции и комбинираните опции в рамките на този терминален блок.