ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Два нови проекта завършени от Елпром-Ел.табла АД

Два нови проекта завършени от Елпром-Ел.табла АД

Елпром-Ел.табла АД - Добрич развива дейност в проектирането и производството на електросъоръжения. Произвежда и доставя енергетично оборудване - електрически табла и разпределителни устройства на електроразпределението, промишлено-индустриалните предприятия и строителството. За нуждите на новопостроени обекти, фирмата изгражда комплектни трансформаторни подстанции бетоново-панелен тип или с метална обвивка. Монтира присъединителни комплектни подстанции за вятърно изградени паркове.
През изминалата 2014г. фирмата участва в два проекта за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Енергията се произвежда от оползотворяването на растителни и животински отпадъци, като фирмата изгради съпътстващите електросъоръжения /трафопостове и захранване на задвижващите системи/ на обектите в Добрич и с.Славяново. Елпром-Ел.табла АД участва, като подизпълнител при изграждане на когенерационната инсталация на австрийската фирма Biogest. Изградените инсталации са с мощност, съответно в Добрич - 800kW и в с.Славяново - 1000kW. През настъпващата 2015г. се очаква, да бъдат реализирани съвместно още два проекта, за които се чака одобрение от съответните регулаторни органи.