ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Развитие на ЕКСО пазара в България

Развитие на ЕКСО пазара в България

Най-големият ЕСКО-проект в България - реконструкцията на четири сгради на студентските общежития на УНСС, е реализиран с кредитиране от фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници. Изпълнител на проекта е Енергийно ефективни системи. Той е на стойност 1935799лв., обемът на отпуснатото финансиране от ФЕЕВИ е 1451849лв. При изпълнението на енергоспестяващите мерки (ЕСМ) са приложени множество иновационни практики.
Изработена е BMS-система за автоматизиране на топлоподаването. Основните й елементи са програмируем контролер с възможност за самообучаване, датчици за температура, пофасадно регулиране с автоматични баланс вентили. Използван е също троен стъклопакет. Едното стъкло е с нискоемисионно покритие. За подобряване на коефициента на топлопреминаване, едната от камерите е запълнена с газ аргон. Дистанционерите са от полимерен материал, което намалява топлинния мост по периферията на стъклопакета. Използваният материал за топлоизолиране на стени, покрив и подове е полиуретан с много нисък коефициент на топлопреминаване и много добри изолационни свойства. Приложените ЕСМ ще позволят да се надвишат с над 20% изискванията на високия клас B за енергийни характеристики на сгради.