ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Парогенератори Clayton предлага Балканика енерджи

Парогенератори Clayton предлага Балканика енерджи

Балканика енерджи АД е партньор и представител на водещ световен производител на иновативни енергийни оборудвания и системи, като Clayton of Belgium. Предимствата на парогенераторите Clayton са бързина, безопасност, надежност, ефективност и компактност. Парогенераторите Clayton предлагат намаляване на разходите за гориво, достигане на пълна мощност до 2м., компактни размери и тегло, и минимални разходи за поддръжка.
На българският пазар Балканика енерджи АД вече предлага и контейнеризация на парогенераторните системи на Clayton. Тази възможност води до съкращаване на времето за проектиране на котелно помещение, до спестяване на разходите по изграждане на котелно помещение, както и до намаляване на обема на строителните разрешителни и съпътстващите документи които трябва да бъдат извадени при узаконяване.
От компанията споделят, че те предлагат и възможности за сключване на договори за изплащане на лизинг, както и подписване на ЕСКО договори и отдаване на системи в контейнери под наем. Балканика енерджи АД предлага също гаранционна сервиз както и договор за извънгаранционна поддръжка.