ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Нови UL сертифицирани интелигентни измервателни уреди от GE

Нови UL сертифицирани интелигентни измервателни уреди от GE

Поделението на GE за Цифрова енергия в сътрудничество с Underwriters Laboratories (UL) обяви, че неговите търговски и индустриални интелигентни измервателни уреди са постигнали доброволно UL сертифициране за безопасност, което ги прави първите измерватели в индустрията, получили този важен знак. През април 2014 г. GE обяви, че неговите жилищни интелигентни измервателни уреди бяха първите в индустрията, които постигнаха UL сертифициране. Днес това сертифициране е разширено за да включва търговските и индустриалните интелигентни измервателни уреди на GE.
Тази стандарт за безопасност съдържа изисквания за електрически удар, пожар, механичните и радиочестотните аспекти на емисиите на всички електрически измервателни уреди и е основа както за UL сертифициране така и за тестване на безопасността на продуктите. Интелигентни измервателни уреди на GE отговарят на този строг стандарт.
Технологиите на интелигентните измерватели могат значително да подобрят обслужването на клиентите и надеждността чрез функции като автоматично отчитане на прекъсването, което ускорява възстановяването на услугата. Те дават възможност на потребителите да управляват по-добре тяхната консумация на енергия.