ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Повече от 26 години 'Интерприборсервиз' ООД реализира успешно проекти в енергетиката

Повече от 26 години 'Интерприборсервиз' ООД реализира успешно проекти в енергетиката

През тези години дружеството е завоювало водеща позиция на българския пазар в областта на доставка, техническо обслужване, ремонт и сервиз на средства за автоматизация и средства за измерване за АЕЦ, ТЕЦ, химически и металургични предприятия и други области на енергетиката и промишлеността.
'Интерприборсервиз' ООД участва в модернизацията и реконструкцията на 'АЕЦ Козлодуй' ЕАД като партньор на водещи компании в атомната енергетиката - FRAMATOM, WESTINGHOUSE, SIEMENS, АТОМЕНЕРГОЕКСПОРТ, ТУРБОАТОМ, РАДИЙ ЗАО - Украйна, ROCKWELL AUTOMATION и др.
Компетентността да се изпълняват спешни и аварийни поръчки за доставка, в резултат на добрата координация при експедиране на доставките и минимизиране на сроковете на работа с контрагентите, комбинирана с високо качество на конкурентни цени са приоритет на дружеството. През последните години 'Интерприборсервиз' ООД извърши замяна на УКТС - системи за безопасност на пети и шести енергоблок. Част от успешно завършените проекти на фирмата са модернизация на двугредови мостови кранове и климатизация на сървърните помещения в 'АЕЦ Козлодуй'.