ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Подписано е акционерното споразумение за нова ядрена мощност в АЕЦ Козлодуй

Подписано е акционерното споразумение за нова ядрена мощност в АЕЦ Козлодуй

На база на договореностите, постигнати в процеса на преговорите, между АЕЦ Козлодуй ЕАД, американската компания Уестингхаус Електрик Къмпани ЛЛС и АЕЦ Козлодуй - Нови мощности ЕАД е подписано Акционерно споразумение за сътрудничество при изграждането на нова ядрена мощност на площадката на атомната централа.
Съгласно решение от заседание на Министерски съвет от 30.07.2014г., Акционерното споразумение ще влезе в сила след като бъде одобрено от следващото правителство.
За влизане в сила на споразумението е уговорена поредица от предварителни условия, сред които решение на министъра на околната среда и водите за одобрение на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда, решение на Министерски съвет на България и получаване на всички разрешителни, прилагани в Европейския съюз и в България, необходими за реализацията на проекта.
Преди изпълнението на ключовите условия и получаване на потвърждение от различните финансови институции за отпускането на финансов ресурс за проекта няма да се поръчва оборудване и да се извършват строителни дейности. За избор на строител на новата ядрена мощност се предвижда да се проведе открит международен търг.