ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 7, 2020

Фирма Чепъков предлага система с допълнително захранване

Фирма Чепъков предлага система с допълнително захранване

Фирма Чепъков оборудва сервизен автомобил с допълнително захранване на 230Vac/50Hz. Чрез него могат да се захранват различни уреди, необходими за монтажни действия или измервания в отдалечени райони.
Системата се състои от допълтелен AGM акумулатор, инвертор пълна синусоида Victron MultiPlus и устройство, позволяващо заряда на сервизния акумулатор от алтернатора. Mонтираната соларна система зарежда и двата акумулатора (стартерния и стационарния).
Цялостното състояние на системата се наблюдава на цветен дисплей, индикиращ времето за автономна работа, състоянието на отделните устройства на системата. Информацията може да се наблюдава и по интернет. Допълнително устройство подпомага стартерния акумулатор в случай на повреда или при недостатъчен капацитет. Чрез тази конфигурация имате възможност за заряд на акумулаторите и от градска мрежа (при наличие на такава).
Системата позволява да имате надежден източник на стандартно напрежение 220Vac или на 12/24Vdc за всякакъв тип консуматори, по всяко едно време и навсякъде.
Такива системи са особено подходящи за линейки, пожарни, военни коли, подвижни метеостанции, телевизионни автомобили, сервизни автомобили и много други, изискващи надеждно захранване от 230V/50Hz.